7 september 2018

Rente studieschuld omhoog

Studenten die op of na 1 januari 2020 beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs gaan meer rente betalen over hun studieschuld. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De huidige rente op studieleningen is nog gekoppeld aan de 5-jaarsrente (op dit moment 0,00% wat lenen aantrekkelijk maakt). In plaats daarvan zal voor deze nieuwe studenten de 10-jaarsrente gaan gelden. En aangezien een rente met een langere rentevastperiode doorgaans hoger is, zal de rente stijgen.Voor de huidige HBO- en WO-studenten die onder het studievoorschot vallen zullen de regels niet tijdens de studie worden gewijzigd. Op basis van de gemiddelde rentes in de afgelopen tien jaren was de 10-jaarsrente 0,78 procentpunt hoger dan de 5-jaarsrente en zal het maandelijks terug te betalen bedrag ongeveer 18% hoger zijn voor studenten met volledige draagkracht. Bij een gemiddelde schuld van 21.000 euro zou het maandbedrag bij de 5-jaarsrente ongeveer € 70 zijn en bij de 10-jaarsrente ongeveer € 82. Zolang er sprake is van onvoldoende draagkracht vanwege een laag inkomen, heeft de gewijzigde rentemaatstaf geen gevolgen voor het te betalen maandbedrag. De maatregel levert de schatkist € 226 miljoen op.