10 oktober 2018

Verkiezing Gouden Deurmat 2018

FiscAlert oktober 2018 | jrg 24 nr 8 | p.16-17

sparen & beleggen

Verkiezing Gouden Deurmat 2018

Uit 40 beoordeelde financiële producten hebben wij drie toppers geselecteerd. Bepaal mee wie de winnaar wordt en breng vóór 1 december a.s. uw stem uit op www.fiscalert.nl!

Elk jaar behandelen we 40 financiële producten in onze populaire rubriek Op de deurmat. Een groot deel van de suggesties is afkomstig van u, onze lezers. Daarbij krijgen we regelmatig de vraag waar je op moet letten bij de aanschaf van een financieel product. Dit is de manier waarop u het moet aanpakken:
Om te beginnen is een gezonde dosis boerenverstand een prima basis. U moet uzelf bij elke aanbieding die u op uw deurmat krijgt (of in uw mailbox of langs welk kanaal dan ook) afvragen wat het realiteitsgehalte van een aanbieding is en wat de aanbieder eigenlijk van plan is met uw geld. Vraag uzelf af waarom ze bij u terecht komen als de aanbieding werkelijk zo geweldig is en waarom ze het niet helemaal zelf doen, gewoon met eigen geld en desnoods gefinancierd door een bank.
Ga vervolgens na of de aanbieder bekend is en een trackrecord heeft. Zoek uit met wie (opleiding, werkervaring) u te maken heeft vóórdat u met wie dan ook in zee gaat. Gebruik google en natuurlijk ook ons archief op www.fiscalert.nl. Stelt de aanbieder ‘gegarandeerd hoge rendementen’ in het vooruitzicht? Wees dan extra op uw hoede. Niemand kan hogere rendementen dan de spaarrente garanderen, omdat rendement en risico nu eenmaal hand in hand gaan: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico. Dat is wel gegarandeerd! Goedgelovigheid is bij beleggen een dure hobby. Dus lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn? Ga er dan maar vanuit dat dat zo is!

Risico en kosten
Een goede inschatting van het risico is vaak nog belangrijker dan het te verwachten rendement. Het gaat om een gezonde verdeling tussen de risico’s en de rendementskansen. Als u vooral risico loopt en de aanbieder vooraan staat als er geld wordt uitgedeeld, dan is er iets fundamenteel mis. Staat een stichting of vennootschap garant? Vraag dan de jaarrekening op en kijk of de garantiebedragen daadwerkelijk aan u — en alle andere deelnemers — kunnen worden uitgekeerd.
We stipten het net al even aan: hoge rendementen gaan gepaard met hoge risico’s, wat de prachtige folders ook beweren. En dan hebben we het nog niet gehad over het risico dat u uw geld kwijtraakt aan een malafide aanbieder. Ondanks de inspanningen van de AFM komen we beleggingen van het type ‘niet goed, geld weg’ helaas nog steeds tegen. Beleggen in grond, teak, vanille, exotisch vastgoed, wijn en hotelkamers? Doe het maar niet. De kans dat het mis gaat is te groot. Laat u dus niet verleiden tot allerlei ‘avonturen’. Een definitief verlies van 100 procent voelt en is echt anders dan een — tijdelijk — verlies van 30 procent omdat de beurzen even kraken in hun voegen. Een koersverlies wil niet zeggen dat de bedrijven omvallen. Maar bij investeringsavonturen is er een reële kans dat u echt alles kwijtraakt.

Oordeel
Wij baseren ons altijd op de feitelijke informatie die de aanbieder zelf heeft verstrekt in de vorm van een brochure, een prospectus en/of de internetsite. Daarnaast doen we nog eigen research, bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel en het internet. Dat ons oordeel altijd met feiten is onderbouwd, wil niet zeggen dat er nooit sprake is van enige subjectiviteit. Het onderbuikgevoel speelt zeker een rol in de beoordeling. Soms worden we heel erg blij van een bepaalde opzet en dat kan een extra F’je opleveren. Maar risico, rendementskansen, kosten en haalbaarheid zijn altijd factoren waar we ons oordeel op baseren.
Ook transparantie vinden we van groot belang. Zo zijn er nog steeds aanbieders die tientallen pagina’s documentatie aanleveren terwijl essentiële punten ontbreken. Het ontbreken van AFM-toezicht is bij ons overigens ook altijd een reden om extra alert te zijn. En blijft u twijfelen? Doe het dan maar niet. Zo simpel is het eigenlijk!

 

DE GENOMINEERDEN

Maar liefst vijf topproducten kregen de afgelopen twaalf maanden de maximale beoordeling van vijf F’jes. We hebben de volgende drie genomineerd.

Kempen Asset Management Global High Dividend Fund

Sinds de oprichting (24 oktober 2007) weet het fonds de benchmark — de MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro’s) — licht te verslaan. Keurig! De lopende kosten bedragen ongeveer 0,73% per jaar. Na aftrek van de kosten worden de dividenden van de onderliggende aandelen elk kwartaal uitgekeerd. Op 30 april 2018 stond het dividendrendement op een nette 4,7% op jaarbasis (de benchmark is 2,34%) en de koers/winst-verhouding op 11,74 (benchmark 17,68). Twee mooie pluspunten. Overall is het fonds een zeer goede basisbelegging in aandelen met acceptabele kosten. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd, en dat is een prettige bijkomstigheid voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen uit hun vermogen en aandelenrisico kunnen (en willen) dragen.

Pimco Global High Yield Bond Fund

Dit fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde hoogrentende obligaties met een lagere rating dan Baa van Moody’s of BBB van S&P. Hierbij wordt maximaal 20% van het vermogen belegd in effecten met een lagere rating dan B. De portefeuille is zeer breed gespreid, waarbij Noord-Amerika van alle beleggingen hofleverancier is. Het fonds heeft een hoog dividendrendement, de uitkeringen vinden per kwartaal plaats. Dat maakt het fonds interessant voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen uit hun vermogen. Ook al kan de uitkering in de toekomst lager uitvallen, door de bank genomen is het fonds een prima manier om goed gespreid in vastrentende waarden te beleggen. De mogelijkheid de portefeuille tactisch te wijzigen bij een stijging van de rente werkt risicoverlagend.

Robeco Global Consumer Trends Equities F

Dit fonds belegt in een aantal structurele groeitrends in de consumentenbestedingen. De eerste trend is de ‘digitale consument’. De tweede is de toename van consumentenbestedingen in opkomende markten en de derde wordt gevormd door de ‘sterke merken’. Door de bank genomen is de portefeuille gespreid over 50 tot 70 aandelen. Als benchmark hanteert het fonds de MSCI All Country World Index, die ze al vanaf de oprichting daadwerkelijk weten te verslaan. De lopende kosten bedragen voor een actief beheerd fonds een acceptabele 0,95% per jaar. Eventueel dividend wordt automatisch herbelegd. Dat maakt het fonds interessant voor beleggers met een langetermijnhorizon die (nog) niet op zoek zijn naar inkomen uit hun vermogen. Voeg daar de kostenverlaging, de ervaring, de expertise en de keurige performance van het team aan toe, en je hebt een fonds waarmee je op een prima manier met wereldspreiding kunt beleggen in consument-gerelateerde bedrijven.

Breng vóór 1 december uw stem uit op www.fiscalert.nl/deurmat en bepaal zo wie de winnaar wordt.

 

DE EREGALERIJ

2017 DeGiro PensioenBeleggen
2016 Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend Equities C
2015 iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2014 Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2013 iShares MSCI Europe Minimum Volatility
2012 Comgest Magellan C
2011 Add Value Fund
2010 Brand New Day Pensioenrekening
2009 Robeco Multi Market Obligatie 09/19
2008 Delta Deelnemingenfonds
2007 BNP Paribas Obam

 

WAT HOUDT HET OORDEEL IN?

F ongelezen weggooien
Product waar u echt heel erg mee moet oppassen. Het rendement staat niet in verhouding tot het risico dat u loopt of de kosten zijn veel te hoog. En soms hebben we ernstige twijfels bij de intenties van de aanbieder.

FF gelezen weggooien
Ook bij nadere analyse houden we onze twijfels. Het product voegt niets toe en er zijn vaak veel betere alternatieven voorhanden. De verhouding tussen risico en rendement klopt niet. Of er is een pertinent gebrek aan transparantie. En daarom zouden wij er geen geld in steken.

FFF alleen als het u past
Een voldoende, maar wel met kanttekeningen. Soms zijn de kosten of de risico’s aan de hoge kant, of is er een beperkte liquiditeit, of is het niet duidelijk beter dan vergelijkbare aanbiedingen. En dus is zo’n product niet voor iedereen geschikt.

FFFF zeker het overwegen waard
Product om eens goed over na te denken of het bij uw doelstellingen en wensen past want het scoort op meerdere elementen goed. Wij vinden het in elk geval interessant.

FFFFF aanrader
Een product dat zich echt onderscheidt voor wat betreft rendement, transparantie en vaak ook kosten. Topper in zijn categorie.