1 september 2018

5 x besparen op verzekeringen

FiscAlert september 2018 | jrg 24 nr 7 | p.23

verzekeren

5 x besparen op verzekeringen

Soms valt er flink wat geld te verdienen door uw verzekeringen tegen het licht te houden. Wij laten u zien waar u op moet letten.

1
Voorkom dubbele dekking
Veel mensen hebben verschillende verzekeringen die elkaar — op punten of integraal — overlappen. Dat is zonde, want bij schade krijgt u niet dubbel uitgekeerd. Maak dus een lijst van alle zaken waar u voor verzekerd bent. En bij wie. Zo krijgt u overzicht en weet u welke verzekeringen u kunt opzeggen.

2
Verzeker niet te veel

Verzeker alléén risico’s die u niet zelf kunt dragen. Neem uw glasverzekering. Hoe vaak sneuvelt er bij u een ruit? En wat kost het om een ruit te vervangen? Precies. Ook al kost die verzekering weinig, u kunt ’m beter schrappen. Tenzij uw glas echt kostbaar is. U heeft dus ook geen stofzuigerverzekering of iets dergelijks nodig. Een stofzuiger houdt het in de regel best lang uit, en u heeft wettelijk twee jaar consumentengarantie. Bovendien is het aankoopbedrag te overzien, mocht u een nieuwe moeten kopen. Hoewel de klasseverzekering in 2004 is afgeschaft, is het nog steeds mogelijk om een verzekering af te sluiten voor extra luxe in het ziekenhuis, zoals een eigen kamer (‘comfortdekking’). De kans is levensgroot dat u met uw dure verzekering toch gewoon op zaal komt te liggen, want in de praktijk kijken de meeste ziekenhuizen vooral naar de ernst van de ziekte. Zo’n comfortdekking heeft dus weinig zin. Uitvaartverzekeringen zijn alleen zinvol voor mensen die zelf geen uitvaart kunnen betalen. Als u voldoende financiële armslag heeft (denk aan een mille of tien), kunt u er beter voor zorgen dat alles uit uw nalatenschap wordt bekostigd. Dan hoeft er ook geen erfbelasting over te worden betaald.

Zorg wel voor een goede verzekering voor opstallen, inboedel en WA. Ondernemers doen er goed aan een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.


3
Vergelijk

Alleen al door regelmatig te vergelijken kunt u per jaar soms honderden euro’s (of nog méér!) besparen. Kijk dus of u elders goedkoper uit bent. Een goed voorbeeld is de overlijdensrisicoverzekering. In de periode 2002 tot en met 2016 zijn de premies met bijna 57 procent gedaald. Als uw polis van vóór 2016 dateert en uw gezondheid goed is, is de kans groot dat oversluiten loont. Aangezien met het verstrijken der jaren de behoefte aan een volledige uitkering doorgaans kleiner wordt doordat er vermogen is opgebouwd, zou u kunnen overwegen over te stappen naar een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het uit te keren bedrag daalt met het verstrijken der jaren, maar dat geldt ook voor de premie.

U kunt het best vergelijken op vergelijkingssites die zijn aangesloten bij het ‘keurmerk objectief vergelijken’ (www.geld.nl, www.independer.nl, www.hoyhoy.nl, www.pricewise.nl en www.zorgkiezer.nl) en bij de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl). Gebruik meerdere sites voor een goede vergelijking.


4
Neem meer risico
Veel verzekeringen bieden de ruimte om een eigen risico in te bouwen. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie. Kijk dus eens hoe groot u de kans acht dat u het eigen risico moet betalen en vergelijk dat met de premiebesparing. Een goed voorbeeld is de zorgverzekering, want wie gezond is kan zich een hoog eigen risico meestal wel veroorloven. Datzelfde geldt voor de autoverzekering. Rijdt u weinig kilometers en schadevrij, kies dan voor een hoog eigen risico. En als uw auto wat ouder is, overweeg dan de overstap van all-risks naar WA of WA-plus. Ook dat scheelt aanzienlijk in premie.

Zet het bedrag dat u op de premie bespaart op een spaarrekening. Zo heeft u een potje voor de extra kosten die u maakt. Heeft u dat geld niet nodig, dan heeft u na een paar jaar nog een leuk appeltje voor de dorst.


5
Let op de voorwaarden
Lees de voorwaarden, en ook — nee, vooral — de kleine lettertjes. Wanneer wordt uitgekeerd? En wanneer niet? Neem bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers. Die zijn kostbaar maar keren vaak pas uit als u behoorlijk arbeidsongeschikt bent.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die pas uitkeren op het moment dat u 80% of méér arbeidsongeschikt bent, zijn niet aantrekkelijk. De kans dat u voor viervijfde arbeidsongeschikt wordt verklaard, is namelijk vrij klein.