07 september 2016

Besparen op uw overlijdensrisicoverzekering

FiscAlert september 2016 | jrg 22 nr 7 | p.15

verzekeren

Besparen op uw overlijdensrisicoverzekering

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen dalen. Wie al een tijdje zo’n verzekering heeft, kan soms veel geld besparen!

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? En dan bedoelen we niet een uitvaartverzekering die altijd uitkeert bij overlijden of een gemengde kapitaalverzekering, die óók uitkeert als u aan het einde van de looptijd nog in leven bent. Een overlijdensrisicoverzekering keert een overeengekomen bedrag uit als u binnen de looptijd overlijdt. Is de verzekering afgelopen (of wordt de premie niet meer betaald), dan betaalt de verzekeraar niets.
Veel overlijdensrisicoverzekeringen zijn afgesloten in combinatie met een hypotheek, als extra zekerheid voor de bank. De verzekering wordt dan verpand aan de bank, zodat die meer zekerheid heeft dat de hypotheek wordt afgelost.
Sinds 2008 dalen de premies van overlijdensrisicoverzekeringen. Voor een deel komt dat doordat mensen langer leven (en de kans op overlijden dus kleiner is), anderzijds door de toegenomen concurrentie. Dat is gunstig, want de huidige premies zijn tot wel driekwart lager. En dus valt er geld te verdienen.

Stoppen