03 december 2018

Checklist Zorgverzekering

FiscAlert december 2018 | jrg 24 nr 10 | p.16-17

verzekeren

Checklist Zorgverzekering

Hoe kiest u de beste zorgverzekering voor 2019? Gebruik onze checklist om het nieuwe jaar gezond van start te gaan. Ook financieel!

De zorgpremies stijgen in 2019 gemiddeld met 6,64 euro per maand, maar de onderlinge verschillen zijn groot: de stijging varieert van 0 tot 15,8 procent. Dat, maar ook het kleiner worden van het voordeel van collectieve zorgovereenkomsten (wist u dat in 2020 de korting nog maximaal 5 procent mag bedragen, tegen 10 procent nu?) en ook het verdwijnen van sommige collectieve overeenkomsten maakt dat waarschijnlijk een groter aantal mensen dan normaal zal overstappen naar een andere zorgverzekeraar. En om te kijken of u volgend jaar geld kunt besparen, gebruikt u natuurlijk onze handige checklist.

o dekking huidige polis
Betaalt u voor zorg die u eigenlijk helemaal niet nodig heeft? Dan is uw zorgverzekering wellicht te uitgebreid. Schat in welke vormen van zorg u komend jaar nodig zou kunnen hebben. Hoe u dat doet? Kijk eens naar wat u de afgelopen jaren aan zorg gebruikt heeft (log in op de site van uw huidige zorgverzekeraar voor een overzicht). Dan ziet u waarschijnlijk wel waar u het komende jaar géén gebruik van zult maken. Bepaal, kortom, of uw zorgverzekering (nog) aansluit bij uw wensen en pas uw dekking zonodig aan.

TIP: Veel verzekeraars geven een overzicht van de veranderingen in de dekking. Bestudeer dat overzicht goed!


o keuze van de basisverzekering