01 december 2021

Top-10 tips zorgverzekering 2022

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.18-19


verzekeren

Top-10 tips zorgverzekering 2022

Hoe kiest u de beste zorgverzekering voor 2022? Met deze tips bespaart u geld terwijl u toch goed verzekerd blijft.


1. Let op de premie
Gemiddeld stijgt de premie voor de basisverzekering in 2022 met 4 euro per maand. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. Sommige zorgverzekeringen zijn flink duurder (tot wel 162,60 euro per jaar), maar er zijn er ook die juist goedkoper (tot 50 euro per jaar) worden. Begin met het vergelijken van de premies om de kosten beheersbaar te houden!


2. Check de vergoeding
Het basispakket dekt voor elke in Nederland verzekerde patiënt dezelfde ziektekosten. Maar niet alle zorgverzekeraars laten u vrij in de keuze van de zorgverlener. Dat heeft voordelen — het is goedkoper — maar ook nadelen: met zo’n ‘naturaverzekering’ bent u bijvoorbeeld niet vrij om de zorgverlener (ziekenhuis, arts, enzovoorts) te kiezen. Ga dus na of de geboden zorg past bij uw behoeften (locaties en zorgaanbieders).


3. Verzeker niet te veel
Een bekende wijsheid in verzekeringsland is: verzeker alleen datgene wat je niet zelf kunt betalen. Méér verzekeren is zonde. U kunt natuurlijk altijd een aanvullende verzekering afsluiten naast uw basisverzekering. Maar als de premie even hoog is als de verwachte kosten (en dat is heel vaak het geval bij tandartsverzekeringen!) kunt u dat deel beter schrappen. En als u — ook op termijn — weinig zorgkosten verwacht die onder de aanvullende dekking vallen, zou u kunnen overwegen helemaal geen aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.


4. Kies uw eigen risico