5 december 2017

Checklist Zorgverzekering

FiscAlert december 2017 | jrg 23 nr 10 | p.26-28

verzekeren

Checklist Zorgverzekering

Hoe kiest u de beste zorgverzekering voor 2018? Gebruik onze checklist om het nieuwe jaar óók financieel gezond van start te gaan.


Wij Nederlanders zijn over het algemeen best tevreden over onze zorgverzekeraars. Volgens een onderzoek van de Consumentenbond krijgen de verzekeraars allemaal een dikke voldoende: gemiddeld een 7,6, met scores die variëren tussen 7,2 en 8,1. Opvallend: die score van 8,1 valt drie kleine verzekeraars ten deel (DSW, ONVZ en PNOzorg). De 7,2 is voor VGZ, maar dicht in de buurt komen Avéro Achmea, Zilveren Kruis, Menzis, IZZ en Delta Lloyd, allemaal grote verzekeraars of onderdeel van een groot concern. De afhandeling van declaraties levert bij alle aanbieders een hoge score op, het verschil zit ’m vooral in de beoordeling van klantenservice en internetsite. We hoeven dus alleen maar naar de polisvoorwaarden en de prijs te kijken. Voor 2017 stapte 6,8 procent over, waarbij gemiddeld 67 euro per overstapper werd bespaard.
Wilt u volgend jaar ook geld besparen? Dat kan wellicht. Maar maak het voor uzelf vooral niet ingewikkeld en gebruik onze handige checklist om de juiste zorgverzekeraar te kiezen.

☐  dekking huidige polis

Betaalt u voor zorg die u eigenlijk helemaal niet nodig heeft? Dan is uw zorgverzekering wellicht te uitgebreid. Schat in welke vormen van zorg u komend jaar nodig zou kunnen hebben. Hoe? Kijk eens naar wat u de afgelopen jaren aan zorg gebruikt heeft (log in op de site van uw huidige zorgverzekeraar voor een overzicht). Dan ziet u waarschijnlijk wel waar u het komende jaar géén gebruik van zult maken. Bepaal, kortom, of uw zorgverzekering (nog) aansluit bij uw wensen en pas uw dekking zonodig aan.

TIP: Veel verzekeraars geven een overzicht van de veranderingen in de dekking. Bestudeer dat overzicht goed!


☐  keuze van de basisverzekering

Het basispakket — dat voor elke in Nederland verzekerde patiënt dezelfde ziektekosten dekt — wordt door de overheid vastgesteld. Desondanks zijn er nog verschillen. Met een naturaverzekering bent u niet in alle gevallen vrij zelf te kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Heeft u een restitutieverzekering, dan kunt u wel zelf kiezen maar daar betaalt u dan ook meestal iets meer voor. Er zijn ook restitutiepolissen met gecontracteerde zorg. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u de zorgkosten tot een bepaald maximum vergoed. Dan bent u dus niet volledig vrij in de keuze van uw zorgverlener, maar betaalt — doorgaans — weer iets minder dan bij een ‘gewone’ restitutieverzekering. Alleen met een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg kunt u zelf uw zorgverlener kiezen èn worden alle verzekerde kosten vergoed. En dan zijn er nog de budgetpolissen. Daarmee bent u extra goedkoop uit, maar is uw keuzevrijheid in behandelaars extra beperkt. Kijk dus niet alléén naar de prijs bij de keuze van de zorgverzekering!

TIP: Vorig jaar werd een uniforme zorgverzekeringskaart geïntroduceerd voor elke basisverzekering. Dit jaar komt er ook een voor alle aanvullende verzekeringen, waarop de belangrijkste polisvoorwaarden staan. Handig bij het vergelijken van verzekeringen! Meer informatie op www.nza.nl

LET OP: Wees terughoudend bij budgetpolissen, ook al zijn ze goedkoop. Zelfs bij gecontracteerde zorgverleners kunt u geconfronteerd worden met een forse eigen bijdrage als het gecontracteerde jaarbudget van de verzekeraar wordt overschreden. En de vergoeding voor zorg door een zorgaanbieder waar de verzekeraar geen contract mee heeft, ligt bij dit soort polissen tussen 65 en 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. De rest van de rekening is dus voor u.


☐  aanvullende verzekering

De algemene regel is: verzeker alleen datgene wat je niet zelf kunt betalen. En verzeker vooral niet te veel. Het is niet alleen kostbaar, het is zonde van het geld. De belangrijkste ziektekosten worden gedekt door de basisverzekering. Verzekeringen waarvan de premie even hoog is als de verwachte kosten (dit is vaak het geval bij tandartsverzekeringen) kunt u het best gewoon schrappen. En wie, ook op termijn, weinig zorgkosten verwacht die onder de aanvullende dekking vallen, zou kunnen overwegen geen aanvullende verzekeringen af te sluiten.

TIP: Word uw eigen zorgverzekeraar. Kies voor een minder uitgebreide aanvullende dekking en zet het bespaarde geld apart. Met dit spaarpotje creëert u uw eigen verzekeringsbuffer. Hoeft u niet alles ‘uit te keren’, dan steekt u het overschot op een gegeven moment gewoon in uw eigen zak. En de fiscus helpt mee: u kunt niet-vergoede zorgkosten aftrekken (dat wil zeggen, voor zover ze hoger zijn dan uw inkomensafhankelijke drempel).

TIP: Verzekeraars kiezen vaak één medicijn binnen een groep medicijnen met dezelfde werking en vergoeden dat vanuit de basisverzekering. Wilt u toch liever een ander (lees: duurder) geneesmiddel, dan kan een aanvullende verzekering handig zijn. Check dan welke aanvullende verzekering hiervoor een vergoeding geeft.


☐  wachttijden

Weet u al zeker dat u bepaalde zorg nodig heeft of wilt gebruiken? Kijk dan of er wachttijden zijn. Orthodontie voor volwassenen wordt bijvoorbeeld soms pas vergoed als u een jaar verzekerd bent geweest bij de betreffende verzekeraar.


☐  eigen risico

In 2018 bedraagt het eigen risico binnen de basisverzekering standaard € 385. Maar wist u dat u dit risico kunt verhogen tot maximaal € 885 en dat u dan korting krijgt? Hoe hoog die korting is, bepaalt elke zorgverzekeraar zelf (gemiddeld ergens rond de € 50 per € 100 extra eigen risico). Als u met uw zorgkosten niet boven het wettelijke eigen risico plus de besparing op de premie uitkomt, is deze optie altijd voordeliger. Als u bijvoorbeeld kiest voor € 500 extra eigen risico en daardoor € 250 bespaart op uw premie, ligt het omslagpunt bij (385 + 250 =) € 635 aan zorgkosten. Zijn uw zorgkosten lager, dan bent u goedkoper uit, zijn uw zorgkosten hoger dan bent u duurder uit als u kiest voor dat extra eigen risico.


☐  collectieve zorgverzekering

Kunt u zich collectief verzekeren via uw werkgever, vakbond, club of belangenvereniging? De tarieven van zo’n collectieve zorgverzekering liggen vaak lager (in 2017 was het verschil gemiddeld 3,2%), dus dat is het overwegen meer dan waard. Helemaal mooi wordt het als de werkgever een deel van de premie betaalt. Zie wel onder Let Op.

LET OP: Een collectieve verzekering is niet per se de voor u voordeligste of kwalitatief aantrekkelijkste verzekering. Vaak is er meer verzekerd dan u nodig heeft. Vergelijk dus de voorwaarden met die van andere polissen bij dezelfde en andere verzekeraars. Vergelijken is dit jaar makkelijker: sinds deze maand zijn zorgverzekeraars namelijk verplicht om op hun website ook informatie over collectiviteiten te geven. Ook moeten de verzekeraars ervoor zorgen dat collectiviteiten, zoals een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, duidelijk aangeven op welke polis de collectieve zorgverzekering is gebaseerd.


☐  vergelijken

Vergelijk uw huidige polis met andere polissen bij hetzelfde concern en met polissen bij andere verzekeraars. Doe dat online met behulp van de vergelijkingssites en met de informatie op de site van de zorgverzekeraars zelf. Houd er daarbij rekening mee dat de uitkomsten per vergelijkingssite kunnen verschillen, bijvoorbeeld omdat bepaalde sites deals hebben met verzekeraars. Kijk niet alleen naar de prijs, maar ook naar de dekking en de overige voorwaarden (zie ook het kader ‘Betrouwbare vergelijkingssites’). Tegenwoordig moeten zorgverzekeraars het op hun site vermelden als er vanuit een concern waartoe ze behoren vergelijkbare polissen worden aangeboden. Zo kunt u snel zien of dezelfde polis ook tegen een lagere prijs wordt aangeboden. Elke verzekerde kan zijn eigen verzekeraar, verzekering en eigen risico kiezen, zelfs binnen één gezin. Overweeg voor elk gezinslid een eigen polis, zeker als één gezinslid meer gebruik denkt te maken van (een bepaalde vorm van) zorg dan een ander gezinslid. Minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Schrijf hen in bij de verzekeraar met de breedste dekking! Tot slot: sluit geen nieuwe polis af voordat u ten minste drie offertes heeft vergeleken op dekking, prijs en overige voorwaarden.

TIP: Wist u dat een internetpolis met dezelfde dekking soms goedkoper is? En wist u dat afsluiten bij een vergelijkingssite goedkoper kan zijn dan rechtstreeks afsluiten bij de betreffende zorgverzekeraar? Profiteer van de mogelijkheden!


☐  de zorgverleners

Soms moet een verzekerde ineens flink bijbetalen voor zorg van een behandelaar die geen contract heeft met diens verzekeraar. De kosten daarvan kunnen dermate hoog oplopen, dat de behandeling moet worden gestaakt. Controleer dus elk jaar met welke zorgverleners uw verzekeraar zaken doet en welke behandelingen wel en welke niet verzekerd zijn.


☐  opzeggen oude zorgverzekering

Als u in 2018 een andere zorgverzekeraar wilt hebben, besef dan dat het opzeggen van de oude zorgverzekering mogelijk is tot en met 31 december a.s. De opzegging bij de zorgverzekeraar moet uiterlijk op deze datum binnen zijn, maar u heeft nog tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. De nieuwe verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018.

LET OP: Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisdekking, maar níet voor een aanvullende verzekering. Wilt u zekerheid dat u aanvullend verzekerd bent? Zeg uw oude verzekering dan pas op nadat uw nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd!


☐  zorgpremie

Het is aantrekkelijk om de premie van uw zorgverzekering voor 2018 ineens te betalen in plaats van per maand. Als u tenminste een aantrekkelijke premiekorting (= hoger dan de rente van uw spaarrekening) krijgt. En als u de premie vóór 1 januari 2018 overmaakt, bespaart u per 1 januari ook nog eens belasting in box 3. Vooruitbetalen is helemaal slim als u toeslagen dreigt kwijt te raken omdat u net iets te veel vermogen heeft!

LET OP: Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars het in deze tijd van het jaar extra druk hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de (nieuwe) zorgverzekeraar als u de maandelijkse premiebetaling naar een jaarbetaling wilt omzetten.


☐  periodiek betalen

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico periodiek te betalen. Zo hoeft u niet ineens en onverwacht een hoog bedrag over te maken.


WELKE VERGELIJKINGSSITES ZIJN BETROUWBAAR?

In het verleden viel er nog wel eens wat af te dingen als het ging om juistheid, volledigheid, eenduidigheid en begrijpelijkheid van de informatie op vergelijkingssites. Verzekeraars die deals sluiten met vergelijkingssites zijn daarom sinds 1 november 2015 verplicht ervoor te zorgen dat de informatie op de vergelijkingssites klopt. U kunt het best vergelijken op vergelijkingssites die zijn aangesloten bij het ‘keurmerk objectief vergelijken’ (www.geld.nl, www.independer.nl, www.hoyhoy.nl, www.pricewise.nl en www.zorgkiezer.nl) en bij de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl). Click daarbij wel altijd op het overzicht met alle verzekeringen. Andere sites tonen soms alleen producten van betalende aanbieders. Meer informatie op www.objectiefvergelijken.nl


Meer informatie? Kijk eens op www.afm.nl (zoeken op ‘zorgverzekering’) en op www.npcf.nl