Vraag & Antwoord

Woekerpolis of niet?

In 1990 heb ik een levensverzekering gesloten met een gegarandeerd eindkapitaal plus winstdeling. Daarbij zou ik extra winstdeling krijgen als de rente boven een bepaald minimaal percentage zou staan. De eerste jaren is dat ook gebeurd, maar daarna een tijd niet meer. Is hier sprake van een woekerpolis en wat kan ik hier eventueel tegen beginnen?