Vraag & Antwoord

Woekerpolis premievrij maken?

Ik heb een beleggingsverzekering (kapitaalverzekering) voor de studie van mijn kinderen waarvoor ik al bijna zes jaar maandelijks € 50 premie betaal. Uit de waardeoverzichten blijkt echter dat ik desondanks nauwelijks iets heb opgebouwd, sterker nog: de waarde is fors lager dan het totaal van de betaalde premie. Moet ik de polis premievrij maken en afkopen als de waarde van de beleggingen weer wat is gestegen?