04 juli 2019

41% zzp'ers heeft niets geregeld voor arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41% naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS. Van de bijna 60% zzp'ers die wel een voorziening hebben, gaat het meestal niet om een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar om spaargeld of beleggingen. Ook de waarde van de woning, het eigen bedrijf of deelname aan een broodfonds worden als voorziening genoemd. Voornaamste reden om niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen, is de prijs. Veel zzp'ers vinden die te duur of kunnen het niet betalen. Anderen geven aan de risico's zelf te kunnen dragen of terug te kunnen vallen op het inkomen van de partner. 

In het recent afgesloten akkoord tussen kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat er voor zelfstandigen een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Daarover is veel discussie. Veel zzp'ers zijn boos omdat ze zelf willen kiezen of en hoe ze de risico's van arbeidsongeschiktheid willen afdekken. Mogelijk komt er wel een uitzondering (opt-out) voor zzp'ers die genoeg eigen vermogen hebben om dit risico zelf te dragen. Een concreet voorstel hiervoor moet er voor de zomer van 2020 zijn.