22 september 2020

Collectiviteitskorting basiszorgverzekering afgeschaft

Collectieve kortingen op de basiszorgverzekering zijn vaak een sigaar uit eigen doos en daarom wil het kabinet er met ingang van 2023 vanaf. De korting is ooit in het leven geroepen zodat zorgverzekeraars voor specifieke groepen gezondheidsbevorderende afspraken konden maken en de kostenbesparing daarvan konden teruggeven in de vorm van korting. In de praktijk ontstonden echter constructies waarbij verzekeraars eerst de prijs voor alle verzekerden verhogen om vervolgens een korting te geven voor bepaalde groepen. Zo kunnen bijvoorbeeld gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen, terwijl mensen met een chronische aandoening het volledige bedrag betalen. Overigens blijven kortingen op de aanvullende verzekeringen wel toegestaan. Per 2020 werd de collectiviteitskorting al beperkt van 10% naar maximaal 5%.