14 februari 2022

Doorbraak in woekerpolisaffaire?

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:166)heeft in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale-Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het hof Den Haag had voorgelegd in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De uitspraak is overigens niet alleen van belang voor woekerpolissen bij Nationale-Nederlanden, maar ook voor die bij andere verzekeraars. Wordt vervolgd!

Wij hebben in het verleden regelmatig aandacht besteed aan woekerpolissen [click hier].

UPDATE: Radar heeft in de uitzending van 14 februari aandacht besteed aan deze zaak.