09 mei 2019

Kifid handelt 200 woekerpolisklachten af

In de jaren 1990 tot 2008 zijn veel beleggingsverzekeringen verkocht. Door tegenvallende beursresultaten en/of te hoge kosten brachten de beleggingen vaak minder op dan verwacht. De hoge kosten waar bij veel beleggingsverzekeringen sprake van was zorgden ervoor dat gesproken wordt over de woekerpolisaffaire. De compensatieregelingen boden daarin niet altijd een passende oplossing. Het is inmiddels een jaar geleden dat het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) de behandeling van honderden nog openstaande klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt nadat de commissie van beroep uitspraak had gedaan in vijf richtinggevende zaken (zie ons nieuwsbericht). Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. De gefaseerde aanpak betekent dat cluster voor cluster de klachten worden opgepakt en afgehandeld. In het afgelopen jaar zijn bijna 200 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond (zie hun nieuwsbericht). Het gaat daarbij grotendeels om klachten die via bemiddeling opgelost konden worden. De moeilijker zaken heeft het Kifid nog voor later bewaard. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen dat nog in behandeling is bedraagt ongeveer 700.

Op www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.