03 maart 2020

Verplichte AOV voor zzp'ers

De Stichting van de Arbeid (werkgevers- en werknemersorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd) heeft het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen aan minister Wouter Koolmees gepresenteerd. De kans is groot dat de regering het voorstel overneemt. Het voorstel ziet er als volgt uit:

  • De verzekering geldt voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben (ZZP'ers), uitgezonderd de agrarische sector
  • Inkomen tot maximaal € 30.000 bruto per jaar wordt gedekt
  • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 70% van het verzekerde inkomen
  • Inkomensafhankelijke premie
  • Keuze voor eigen risico van 1 jaar (standaard premie), half jaar (hogere premie) of 2 jaar (lagere premie)
  • Uitvoering door het UWV

Vanaf een inkomen van € 20.000 bruto per jaar ligt de premie naar verwachting tussen € 120 en € 220 euro bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar en netto dan circa € 85 tot € 150 per maand. Het voorstel stuit op veel kritiek: veel zelfstandigen vinden de premie te hoog en de uitkering te laag.

Meer informatie is te vinden op www.stvda.nl.