12 november 2020

Zorgverzekeraars maken premies bekend

Alle zorgverzekeraars moeten vandaag hun premies voor 2021 bekend maken. Twee van de vier grootste hebben dat inmiddels gedaan. Bij CZ stijgt de premie met € 8,65 naar € 129,60 en bij VGZ stijgt de premie € 4,50 naar € 124,45. Bij Zilveren Kruis stijgt de premie met € 3 naar € 128,45. En Menzis verhoogt de premie met € 7 naar € 130 per maand. De premie is daarmee hoger dan door het kabinet verwacht (een stijging van € 5 naar € 123). De premiestijging wordt veroorzaakt door hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en vergrijzing. Corona speelt nauwelijks een rol. Tegenover de extra kosten daarvan staat namelijk een besparing door het stilvallen van reguliere zorg.

De verschillen tussen verzekeraars worden groter. Vergelijken op premies en voorwaarden loont. Een overzicht van de premies is bijvoorbeeld te vinden op bijvoorbeeld www.independer.nl. Kijk echter altijd op meerdere vergelijkingssites (vergelijkingssites met keurmerk zijn te vinden op www.objectiefvergelijken.nl) en gebruik onze tips te vinden in het decembernummer.