22 juni 2018

Op kamers? Pas op met verzekeren!

Volgens een artikel in de Nationale onderwijsgids kunnen uitwonende studenten zich bijna niet correct verzekeren. Volgens het artikel zou bijna 60% van de verzekeraars het tarief voor een volledige woning rekenen bij een inboedelverzekering. Daarnaast zou er bij speciale studenteninboedelverzekeringen vaak automatisch een aansprakelijkheidsverzekering zijn inbegrepen. Het artikel was aanleiding voor kamervragen. Uit de antwoorden daarop blijkt dat studenten zich best correct kunnen verzekeren maar wel op moeten letten en soms helemaal geen eigen polis nodig hebben:
  • 7 van de 28 verzekeraars hebben een studenteninboedelverzekering, de anderen bieden niet actief zo’n polis aan maar zijn er vaak wel mogelijkheden. Bij 5 van de 28 verzekeraars is een kamerverzekering niet mogelijk.
  • van de 7 verzekeraars met een studenteninboedelverzekering is er 1 die een aansprakelijkheidsverzekering verplicht stelt, bij de andere kan de aansprakelijkheidsverzekering (als die gekoppeld wordt aangeboden) eruit gehaald worden. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft ruim 99% van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering waarbij ook uitwonende kinderen tot 27 jaar zijn meeverzekerd. Zo’n aansprakelijkheidsverzekering is dus vaak helemaal niet nodig voor studenten.
  • Ook voor reis- en ongevallen en rechtsbijstand zijn studenten ook vaak via hun ouders al verzekerd.

  • Sluit alleen verzekeringen af die echt nodig zijn. Meer informatie op www.vanatotzekerheid.nl/life-event/op-kamers