6 juli 2018

Pas op: hoge provisies bij schadeverzekeringen

Schadeverzekeraars zijn vaak niet open over hoeveel provisie hun tussenpersonen krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de provisie kan oplopen tot ruim een kwart van de premie, maar klanten krijgen dat alleen te horen als ze er zelf naar vragen. Dat moet anders, vindt de Consumentenbond. Niet alle verzekeraars werkten mee aan het onderzoek, maar bij de verzekeraars die dat wel deden varieerde de provisie van 10% tot ruim 25%. Schadeverzekeringen zijn bijvoorbeeld autoverzekeringen, inboedel- en opstalverzekeringen, rechtsbijstand- en reisverzekeringen. Het provisieverbod dat in 2013 werd ingevoerd, geldt niet voor schadeverzekeringen. Tussenpersonen moeten informatie over de provisie wel geven, maar alleen als daar door de consument om gevraagd wordt.

De hoogte van de provisie is belangrijke informatie voor de consument. Met deze informatie kun je met adviseurs onderhandelen over de prijs. Bemiddelaars kunnen namelijk soms met een zogenoemde ‘provisieschuif’ de standaardprovisie naar eigen inzicht aanpassen. De Consumentbond noemt ASR als voorbeeld: standaard staat de provisie op 20%, maar de tussenpersoon kan kiezen tussen een provisie van 0% tot 27,5%. Hoe hoger de provisie hoe hoger de premie.