15 oktober 2018

Premies woonhuisverzekeringen stijgen door ‘big data’

De Consumentenbond krijgt opvallend veel klachten over forse premieverhogingen van soms tientallen procenten bij woonhuisverzekeringen. Een van de oorzaken blijkt de samenwerking van steeds meer verzekeraars met big data-bureau Infofolio. Infofolio berekent de waarde van de inboedel en herbouw van een huis aan de hand van openbare informatie, zoals bouwjaar en type woning, de plaatselijke WOZ-waardes en actuele bouwkosten. Er blijken echter soms fouten te zitten in de berekening van Infofolio, zoals het aantal kubieke meters of het type woning. Het is daarom zaak gegevens goed te controleren en fouten te melden zodat de premieverhoging (deels) kan worden teruggedraaid. Ook overstappen naar een andere verzekeraar is natuurlijk een optie.