Nieuws & Tips

12 januari 2007

Drempel voor T- en Tj-biljet verruimd

De drempel voor teruggave over 2002 is aanzienlijk verlaagd, waardoor u eerder in aanmerking komt voor belastingteruggave. Ook als uw verzoek om teruggave was afgewezen, kan het zinvol zijn een tweede poging te wagen!

Artikelen