Nieuws & Tips

16 juni 2020

Geen minimumtarief voor zzp'ers

Al jaren wordt geprobeerd om kaders vast te stellen waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld of een zzp'er echt een zelfstandige is of toch in dienstbetrekking. Een en ander is van belang voor de fiscale regels die van toepassing zijn.
15 juni 2020

Eindelijk definitief pensioenakkoord

Het is eindelijk gelukt om het principeakkoord dat in juni 2019, na bijna een decennium onderhandelen, werd bereikt om te zetten naar een definitief pensioenakkoord. Het pensioenstelsel gaat op de schop.

Artikelen

11 april 2008

Hoe staat het met de ‘woekerpolisaffaire’?

Volgens de ombudsman Financiële Dienstverlening heeft u in principe recht op compensatie als u in het verleden een te dure beleggingsverzekering afgesloten. Dat is goed nieuws. De vraag is alleen of het voldoende is.